5 bra egenskaper hos en islandshäst

Island är starkt förknippat med islandshästarna som har bebott ön sedan den koloniserades under 700-talet. De första hästarna kom från Norge men redan tidigt i Islands historia kom även hästar från övriga Skandinavien, liksom Storbritannien och Irland. Det är blandningen av alla dessa hästtyper som har givit uppkomsten av islandshästen och det isländska klimatet har också fått säga sitt i hästrasens utveckling.

Numera är islandshästar väldigt populära i Sverige och faktum är att de ligger på tredje plats över de mest talrika hästraserna i landet. Omkring 500 islandshästar importeras till Sverige varje år, vilket utgör så mycket som drygt 12 % av Islands hela islandshästexport. Här får du fem 5 bra egenskaper hos en islandshäst som är värda att nämna.

Islandshästar är tåliga

Island är en kal och vindpinad ö där det isländska klimatet kräver att både djur och människor är tuffa för att kunna överleva. För islandshästarnas del har det inneburit att rasen har utvecklats till att bli mycket tålig. De har en kraftig päls som står emot vind och väta bra och under vintern är den mycket tjock. Hästarna har under hela denna tid levt i flockar utomhus, där de har varit halvvilda och i många fall fått söka sin egen föda. Det här tillvägagångssättet är något som många isländska hästuppfödare fortfarande praktiserar, så islandshästarna tålighet är fortfarande av vikt för aveln.

Islandshästar är trygga

Hur pass trygg en häst är kan variera beroende på dess genetik men också på vad den har varit med om i livet. Trots detta går det generellt sett att säga att islandshästar är väldigt trygga djur. De kan vara lite busiga men de tros främst stamma från nordliga vildhästar såsom tarpaner och de saknar därmed mycket av livligheten som mer sydliga hästraser kan ha.

Islandshästar är starka

De flesta islandshästar borde egentligen inte kallas för hästar då de understiger 148 cm och alltså är i storlek med ponnyer. Den lilla storleken till trots, så är islandshästarna ofantligt starka. Idag används de mycket för turridningar, där de kan få bära människor i alla storlekar, men redan under vikingatiden var de kända för att ridas av fullvuxna män. Dessutom finns vissa linjer av islandshästar som avsiktligen har avlats för att bli lite större och lite starkare, så att de kunde användas till att dra tunga bördor inom jordbruket.

Islandshästar är mångsidiga

Den klassiska islandshästen är främst en ridhäst men islandshästarnas gräns i vilka arbeten som de kan utföra går inte där. De kan dra vagnar och andra laster liksom användas inom alla de grenar där andra hästar används. Något som är spektakulärt med islandshästar är att de flesta har en fjärde gångart – tölt – och det finns till och med hästar som har en femte gångart – flygande passgång.

Islandshästar är renrasiga

Det finns få hästraser som är så pass obeblandade med andra hästar som islandshästarna, vilket betyder att deras naturliga egenskaper har kunnat förstärkas i hög grad och fortfarande finns kvar. Redan under 1100-talet skedde ett försök med att förädla islandshästarna med hjälp av andra hästtyper men det höll på att fördärva hästpopulationen och allt sedan dess har det isländska folket värnat om att bevara sina hästar, vilket bland annat har lett till importförbud av utländska islandshästar.